Joshua 1:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7535 [e]raqרַק֩OnlyAdv
2388 [e]ḥă-zaqחֲזַ֨קbe you strongVerb
553 [e]we-’ĕ-maṣוֶֽאֱמַ֜ץand courageousVerb
3966 [e]mə-’ōḏ,מְאֹ֗דveryAdj
8104 [e]liš-mōrלִשְׁמֹ֤רthat you may observeVerb
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂוֹת֙to doVerb
3605 [e]kə-ḵāl-כְּכָל־according to allNoun
8451 [e]hat-tō-w-rāh,הַתּוֹרָ֗הthe lawNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
6680 [e]ṣiw-wə-ḵāצִוְּךָ֙commandedVerb
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁ֣הMosesNoun
5650 [e]‘aḇ-dî,עַבְדִּ֔יmy servantNoun
408 [e]’al-אַל־notAdv
5493 [e]tā-sūrתָּס֥וּרdo turnVerb
4480 [e]mim-men-nūמִמֶּ֖נּוּfromPrep
3225 [e]yā-mînיָמִ֣ין[to] it the right handNoun
8040 [e]ū-śə-mō-wl;וּשְׂמֹ֑אול[to] or the leftNoun
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֣עַןto the end thatSubst
7919 [e]taś-kîl,תַּשְׂכִּ֔ילyou may prosperVerb
3605 [e]bə-ḵōlבְּכֹ֖לwhereverNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥ר.. .. ..Prt
1980 [e]tê-lêḵ.תֵּלֵֽךְ׃you goVerb
Hebrew Texts
יהושע 1:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רַק֩ חֲזַ֨ק וֶֽאֱמַ֜ץ מְאֹ֗ד לִשְׁמֹ֤ר לַעֲשֹׂות֙ כְּכָל־הַתֹּורָ֗ה אֲשֶׁ֤ר צִוְּךָ֙ מֹשֶׁ֣ה עַבְדִּ֔י אַל־תָּס֥וּר מִמֶּ֖נּוּ יָמִ֣ין וּשְׂמֹ֑אול לְמַ֣עַן תַּשְׂכִּ֔יל בְּכֹ֖ל אֲשֶׁ֥ר תֵּלֵֽךְ׃

יהושע 1:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
רק חזק ואמץ מאד לשמר לעשות ככל־התורה אשר צוך משה עבדי אל־תסור ממנו ימין ושמאול למען תשכיל בכל אשר תלך׃

Links
Joshua 1:7Joshua 1:7 Text AnalysisJoshua 1:7 InterlinearJoshua 1:7 MultilingualJoshua 1:7 TSKJoshua 1:7 Cross ReferencesJoshua 1:7 Bible HubJoshua 1:7 Biblia ParalelaJoshua 1:7 Chinese BibleJoshua 1:7 French BibleJoshua 1:7 German Bible

Bible Hub
Joshua 1:6
Top of Page
Top of Page