Job 19:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5785 [e]bə-‘ō-w-rîבְּעוֹרִ֣יto my skinNoun
1320 [e]ū-ḇiḇ-śā-rîוּ֭בִבְשָׂרִיand to my fleshNoun
1692 [e]dā-ḇə-qāhדָּבְקָ֣הcleavesVerb
6106 [e]‘aṣ-mî;עַצְמִ֑יMy boneNoun
4422 [e]wā-’eṯ-mal-lə-ṭāh,וָ֝אֶתְמַלְּטָ֗הand I am escapedVerb
5785 [e]bə-‘ō-wrבְּע֣וֹרwith the skinNoun
8127 [e]šin-nāy.שִׁנָּֽי׃of my teethNoun
Hebrew Texts
איוב 19:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּעֹורִ֣י וּ֭בִבְשָׂרִי דָּבְקָ֣ה עַצְמִ֑י וָ֝אֶתְמַלְּטָ֗ה בְּעֹ֣ור שִׁנָּֽי׃

איוב 19:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בעורי ובבשרי דבקה עצמי ואתמלטה בעור שני׃

Links
Job 19:20Job 19:20 Text AnalysisJob 19:20 InterlinearJob 19:20 MultilingualJob 19:20 TSKJob 19:20 Cross ReferencesJob 19:20 Bible HubJob 19:20 Biblia ParalelaJob 19:20 Chinese BibleJob 19:20 French BibleJob 19:20 German Bible

Bible Hub
Job 19:19
Top of Page
Top of Page