Jeremiah 9:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-lə-ḵū,וַיֵּ֣לְכ֔וּBut have walkedVerb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֖יafterAdv
8307 [e]šə-ri-rūṯשְׁרִר֣וּתthe imaginationNoun
3820 [e]lib-bām;לִבָּ֑םof their heartNoun
310 [e]wə-’a-ḥă-rêוְאַחֲרֵי֙and afterAdv
1168 [e]hab-bə-‘ā-lîm,הַבְּעָלִ֔יםBaalimNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
3925 [e]lim-mə-ḏūmלִמְּד֖וּםtaughtVerb
1 [e]’ă-ḇō-w-ṯām.אֲבוֹתָֽם׃their fathersNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 9:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֣לְכ֔וּ אַחֲרֵ֖י שְׁרִר֣וּת לִבָּ֑ם וְאַחֲרֵי֙ הַבְּעָלִ֔ים אֲשֶׁ֥ר לִמְּד֖וּם אֲבֹותָֽם׃ ס

ירמיה 9:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילכו אחרי שררות לבם ואחרי הבעלים אשר למדום אבותם׃ ס

Links
Jeremiah 9:14Jeremiah 9:14 Text AnalysisJeremiah 9:14 InterlinearJeremiah 9:14 MultilingualJeremiah 9:14 TSKJeremiah 9:14 Cross ReferencesJeremiah 9:14 Bible HubJeremiah 9:14 Biblia ParalelaJeremiah 9:14 Chinese BibleJeremiah 9:14 French BibleJeremiah 9:14 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 9:13
Top of Page
Top of Page