Jeremiah 49:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6963 [e]miq-qō-wlמִקּ֣וֹלat the noiseNoun
5307 [e]nip̄-lām,נִפְלָ֔םof their fallVerb
7493 [e]rā-‘ă-šāhרָעֲשָׁ֖הis movedVerb
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץThe earthNoun
6818 [e]ṣə-‘ā-qāhצְעָקָ֕הat the cryNoun
3220 [e]bə-yam-בְּיַם־seaNoun
5488 [e]sūp̄ס֖וּףin the RedNoun
8085 [e]niš-ma‘נִשְׁמַ֥עthereof was heardVerb
6963 [e]qō-w-lāh.קוֹלָֽהּ׃the noiseNoun
Hebrew Texts
ירמיה 49:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מִקֹּ֣ול נִפְלָ֔ם רָעֲשָׁ֖ה הָאָ֑רֶץ צְעָקָ֕ה בְּיַם־ס֖וּף נִשְׁמַ֥ע קֹולָֽהּ׃

ירמיה 49:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מקול נפלם רעשה הארץ צעקה בים־סוף נשמע קולה׃

Links
Jeremiah 49:21Jeremiah 49:21 Text AnalysisJeremiah 49:21 InterlinearJeremiah 49:21 MultilingualJeremiah 49:21 TSKJeremiah 49:21 Cross ReferencesJeremiah 49:21 Bible HubJeremiah 49:21 Biblia ParalelaJeremiah 49:21 Chinese BibleJeremiah 49:21 French BibleJeremiah 49:21 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 49:20
Top of Page
Top of Page