Isaiah 9:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֤יForConj
3605 [e]ḵālכָל־everyNoun
5430 [e]sə-’ō-wnסְאוֹן֙battleNoun
5431 [e]sō-’ênסֹאֵ֣ןof the warriorVerb
7494 [e]bə-ra-‘aš,בְּרַ֔עַשׁin the [battle] tumultNoun
8071 [e]wə-śim-lāhוְשִׂמְלָ֖הand garmentsNoun
1556 [e]mə-ḡō-w-lā-lāhמְגוֹלָלָ֣הrolledVerb
1818 [e]ḇə-ḏā-mîm;בְדָמִ֑יםin bloodNoun
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְהָיְתָ֥הbut shall beVerb
8316 [e]liś-rê-p̄āhלִשְׂרֵפָ֖ה[this] with burningNoun
3980 [e]ma-’ă-ḵō-leṯמַאֲכֹ֥לֶתfuelNoun
784 [e]’êš.אֵֽשׁ׃of fireNoun
Hebrew Texts
ישעה 9:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֤י כָל־סְאֹון֙ סֹאֵ֣ן בְּרַ֔עַשׁ וְשִׂמְלָ֖ה מְגֹולָלָ֣ה בְדָמִ֑ים וְהָיְתָ֥ה לִשְׂרֵפָ֖ה מַאֲכֹ֥לֶת אֵֽשׁ׃

ישעה 9:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי כל־סאון סאן ברעש ושמלה מגוללה בדמים והיתה לשרפה מאכלת אש׃

Links
Isaiah 9:5Isaiah 9:5 Text AnalysisIsaiah 9:5 InterlinearIsaiah 9:5 MultilingualIsaiah 9:5 TSKIsaiah 9:5 Cross ReferencesIsaiah 9:5 Bible HubIsaiah 9:5 Biblia ParalelaIsaiah 9:5 Chinese BibleIsaiah 9:5 French BibleIsaiah 9:5 German Bible

Bible Hub
Isaiah 9:4
Top of Page
Top of Page