Isaiah 29:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8213 [e]wə-šā-p̄altוְשָׁפַלְתְּ֙And you shall be brought downVerb
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֣רֶץFrom the earthNoun
1696 [e]tə-ḏab-bê-rî,תְּדַבֵּ֔רִיshall speakVerb
6083 [e]ū-mê-‘ā-p̄ārוּמֵֽעָפָ֖רand out of the dustNoun
7817 [e]tiš-šaḥתִּשַּׁ֣חshall be lowVerb
565 [e]’im-rā-ṯêḵ;אִמְרָתֵ֑ךְyour speechNoun
1961 [e]wə-hā-yāhוְֽ֠הָיָהand shall beVerb
178 [e]kə-’ō-wḇכְּא֤וֹבas of one that has a familiar spiritNoun
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֙רֶץ֙from the groundNoun
6963 [e]qō-w-lêḵ,קוֹלֵ֔ךְyour voiceNoun
6083 [e]ū-mê-‘ā-p̄ārוּמֵעָפָ֖רand out of the dustNoun
565 [e]’im-rā-ṯêḵאִמְרָתֵ֥ךְyour speechNoun
6850 [e]tə-ṣap̄-ṣêp̄.תְּצַפְצֵֽף׃shall whisperVerb
Hebrew Texts
ישעה 29:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁפַלְתְּ֙ מֵאֶ֣רֶץ תְּדַבֵּ֔רִי וּמֵֽעָפָ֖ר תִּשַּׁ֣ח אִמְרָתֵ֑ךְ וְֽ֠הָיָה כְּאֹ֤וב מֵאֶ֙רֶץ֙ קֹולֵ֔ךְ וּמֵעָפָ֖ר אִמְרָתֵ֥ךְ תְּצַפְצֵֽף׃

ישעה 29:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושפלת מארץ תדברי ומעפר תשח אמרתך והיה כאוב מארץ קולך ומעפר אמרתך תצפצף׃

Links
Isaiah 29:4Isaiah 29:4 Text AnalysisIsaiah 29:4 InterlinearIsaiah 29:4 MultilingualIsaiah 29:4 TSKIsaiah 29:4 Cross ReferencesIsaiah 29:4 Bible HubIsaiah 29:4 Biblia ParalelaIsaiah 29:4 Chinese BibleIsaiah 29:4 French BibleIsaiah 29:4 German Bible

Bible Hub
Isaiah 29:3
Top of Page
Top of Page