Isaiah 27:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5432 [e]bə-sas-sə-’āhבְּסַאסְּאָ֖הwith them by banishingVerb
7971 [e]bə-šal-ḥāhבְּשַׁלְחָ֣הּwhen it shoots forthVerb
7378 [e]tə-rî-ḇen-nāh;תְּרִיבֶ֑נָּהyou will debateVerb
1898 [e]hā-ḡāhהָגָ֛הhe staysVerb
7307 [e]bə-rū-ḥōwבְּרוּח֥וֹwindNoun
7186 [e]haq-qā-šāhהַקָּשָׁ֖הhis roughAdj
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֥וֹםin the dayNoun
6921 [e]qā-ḏîm.קָדִֽים׃of the east windNoun
Hebrew Texts
ישעה 27:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּסַאסְּאָ֖ה בְּשַׁלְחָ֣הּ תְּרִיבֶ֑נָּה הָגָ֛ה בְּרוּחֹ֥ו הַקָּשָׁ֖ה בְּיֹ֥ום קָדִֽים׃

ישעה 27:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בסאסאה בשלחה תריבנה הגה ברוחו הקשה ביום קדים׃

Links
Isaiah 27:8Isaiah 27:8 Text AnalysisIsaiah 27:8 InterlinearIsaiah 27:8 MultilingualIsaiah 27:8 TSKIsaiah 27:8 Cross ReferencesIsaiah 27:8 Bible HubIsaiah 27:8 Biblia ParalelaIsaiah 27:8 Chinese BibleIsaiah 27:8 French BibleIsaiah 27:8 German Bible

Bible Hub
Isaiah 27:7
Top of Page
Top of Page