Isaiah 16:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  [hā-ḇî-’ū[הָבִיאוּ -  
  ḵ]כ] -  
935 [e](hā-ḇî-’î(הָבִ֤יאִיTakeVerb
  q)ק) -  
6098 [e]‘ê-ṣāhעֵצָה֙counselNoun
6213 [e]‘ă-śūעֲשׂ֣וּexecuteVerb
6415 [e]p̄ə-lî-lāh,פְלִילָ֔הjudgmentNoun
7896 [e]šî-ṯîשִׁ֧יתִיmakeVerb
3915 [e]ḵal-la-yilכַלַּ֛יִלas the nightNoun
6738 [e]ṣil-lêḵצִלֵּ֖ךְyour shadowNoun
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֣וֹךְat highNoun
6672 [e]ṣā-ho-rā-yim;צָהֳרָ֑יִםof the noondayNoun
5641 [e]sat-tə-rîסַתְּרִי֙hideVerb
5080 [e]nid-dā-ḥîm,נִדָּחִ֔יםthe outcasts himVerb
5074 [e]nō-ḏêḏנֹדֵ֖דwho wandersVerb
408 [e]’al-אַל־notAdv
1540 [e]tə-ḡal-lî.תְּגַלִּֽי׃do betrayVerb
Hebrew Texts
ישעה 16:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
[הָבִיאוּ כ] (הָבִ֤יאִי ק) עֵצָה֙ עֲשׂ֣וּ פְלִילָ֔ה שִׁ֧יתִי כַלַּ֛יִל צִלֵּ֖ךְ בְּתֹ֣וךְ צָהֳרָ֑יִם סַתְּרִי֙ נִדָּחִ֔ים נֹדֵ֖ד אַל־תְּגַלִּֽי׃

ישעה 16:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
[הביאו כ] (הביאי ק) עצה עשו פלילה שיתי כליל צלך בתוך צהרים סתרי נדחים נדד אל־תגלי׃

Links
Isaiah 16:3Isaiah 16:3 Text AnalysisIsaiah 16:3 InterlinearIsaiah 16:3 MultilingualIsaiah 16:3 TSKIsaiah 16:3 Cross ReferencesIsaiah 16:3 Bible HubIsaiah 16:3 Biblia ParalelaIsaiah 16:3 Chinese BibleIsaiah 16:3 French BibleIsaiah 16:3 German Bible

Bible Hub
Isaiah 16:2
Top of Page
Top of Page