1 Chronicles 16:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3615 [e]way-ḵalוַיְכַ֣לwhen had finishedVerb
1732 [e]dā-wîḏ,דָּוִ֔ידDavidNoun
5927 [e]mê-ha-‘ă-lō-wṯמֵהַעֲל֥וֹתof offeringVerb
5930 [e]hā-‘ō-lāhהָעֹלָ֖הthe burnt offeringsNoun
8002 [e]wə-haš-šə-lā-mîm;וְהַשְּׁלָמִ֑יםand the peace offeringsNoun
1288 [e]way-ḇā-reḵוַיְבָ֥רֶךְand he blessedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֖םthe peopleNoun
8034 [e]bə-šêmבְּשֵׁ֥םin the nameNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 16:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְכַ֣ל דָּוִ֔יד מֵהַעֲלֹ֥ות הָעֹלָ֖ה וְהַשְּׁלָמִ֑ים וַיְבָ֥רֶךְ אֶת־הָעָ֖ם בְּשֵׁ֥ם יְהוָֽה׃

דברי הימים א 16:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויכל דויד מהעלות העלה והשלמים ויברך את־העם בשם יהוה׃

Links
1 Chronicles 16:21 Chronicles 16:2 Text Analysis1 Chronicles 16:2 Interlinear1 Chronicles 16:2 Multilingual1 Chronicles 16:2 TSK1 Chronicles 16:2 Cross References1 Chronicles 16:2 Bible Hub1 Chronicles 16:2 Biblia Paralela1 Chronicles 16:2 Chinese Bible1 Chronicles 16:2 French Bible1 Chronicles 16:2 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 16:1
Top of Page
Top of Page