Jeremiah 30:11
King James Bible
For I am with thee, saith the LORD, to save thee: though I make a full end of all nations whither I have scattered thee, yet will I not make a full end of thee: but I will correct thee in measure, and will not leave thee altogether unpunished.

Darby Bible Translation
For I am with thee, saith Jehovah, to save thee: for I will make a full end of all the nations whither I have scattered thee; yet of thee will I not make a full end, but I will correct thee with judgment, and will not hold thee altogether guiltless.

English Revised Version
For I am with thee, saith the LORD, to save thee: for I will make a full end of all the nations whither I have scattered thee, but I will not make a full end of thee; but I will correct thee with judgment, and will in no wise leave thee unpunished.

World English Bible
For I am with you, says Yahweh, to save you: for I will make a full end of all the nations where I have scattered you, but I will not make a full end of you; but I will correct you in measure, and will in no way leave you unpunished.

Young's Literal Translation
For with thee am I, An affirmation of Jehovah -- to save thee, For I make an end of all the nations Whither I have scattered thee, Only, of thee I do not make an end, And I have chastised thee in judgment, And do not entirely acquit thee.

Jeremia 30:11 Albanian
Sepse unë jam me ty", thotë Zoti, "që të të shpëtoj. Unë do të shfaros tërë kombet në mes të të cilëve të kam shpërndarë, por megjithatë nuk do të të shfaros ty, por do të të ndëshkoj me drejtësi dhe nuk do të të lë krejt të pandëshkuar".

Dyr Ierymies 30:11 Bavarian
Denn i bin mit dir, sait dyr Herr, und gaa di röttn. Allsand Völker vernicht i, daa wo i di hinverstraeut haan; grad di vernicht i nity. I laaß di zwaar nit ungstraafft, aber i züchtig di mit Maaß und Zil.

Еремия 30:11 Bulgarian
Защото Аз съм с тебе, казва Господ, за да те избавя; Понеже при все, че ще довърша всичките народи, гдето съм те разпръснал, Тебе, обаче, не ща да довърша; Но ще те накажа с мярка. А не [мога] да те изкарам съвсем невинен.

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因我與你同在,要拯救你。也要將所趕散你到的那些國滅絕淨盡,卻不將你滅絕淨盡。倒要從寬懲治你,萬不能不罰你。」這是耶和華說的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因我与你同在,要拯救你。也要将所赶散你到的那些国灭绝净尽,却不将你灭绝净尽。倒要从宽惩治你,万不能不罚你。”这是耶和华说的。

耶 利 米 書 30:11 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 我 與 你 同 在 , 要 拯 救 你 , 也 要 將 所 趕 散 你 到 的 那 些 國 滅 絕 淨 盡 , 卻 不 將 你 滅 絕 淨 盡 , 倒 要 從 寬 懲 治 你 , 萬 不 能 不 罰 你 ( 不 罰 你 : 或 譯 以 你 為 無 罪 ) 。 這 是 耶 和 華 說 的 。

耶 利 米 書 30:11 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 我 与 你 同 在 , 要 拯 救 你 , 也 要 将 所 赶 散 你 到 的 那 些 国 灭 绝 净 尽 , 却 不 将 你 灭 绝 净 尽 , 倒 要 从 宽 惩 治 你 , 万 不 能 不 罚 你 ( 不 罚 你 : 或 译 以 你 为 无 罪 ) 。 这 是 耶 和 华 说 的 。

Jeremiah 30:11 Croatian Bible
jer ja sam s tobom da te izbavim. Zatrt ću narode među koje te prognah, a tebe neću sasvim uništiti; al' ću te kazniti po pravici, ne smijem te pustit' nekažnjena.

Jermiáše 30:11 Czech BKR
Neboť já s tebou jsem, dí Hospodin, abych tě vysvobodil, když učiním konec všechněm národům, mezi kteréž tě rozptýlím. Tobě však neučiním konce, ale budu tě trestati v soudu, ačkoli tě bez trestání naprosto nenechám.

Jeremias 30:11 Danish
Thi jeg er med dig, lyder det fra HERREN, for at frelse dig; thi jeg vil tilintetgøre alle de Folk, blandt hvilke jeg har spredt dig, men dig vil jeg ikke tilintetgøre; jeg vil tugte dig med Maade, ikke lade dig helt ustraffet.

Jeremia 30:11 Dutch Staten Vertaling
Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen; want Ik zal een voleinding maken met al de heidenen, waarhenen Ik u verstrooid heb; maar met u zal Ik geen voleinding maken; maar Ik zal u kastijden met mate, en u niet gans onschuldig houden.

Jeremiás 30:11 Hungarian: Karoli
Mert veled vagyok én, azt mondja az Úr, hogy megtartsalak téged: mert véget vetek minden nemzetnek, a kik közé kiûztelek téged, csak néked nem vetek véget, hanem megfenyítelek téged ítélettel, mert nem hagylak egészen büntetés nélkül.

Jeremia 30:11 Esperanto
CXar Mi estos kun vi, diras la Eternulo, por savi vin; cxar Mi ekstermos cxiujn popolojn, inter kiujn Mi disjxetis vin, sed vin Mi ne ekstermos; Mi nur punos vin modere, por ke Mi ne lasu vin tute sen puno.

JEREMIA 30:11 Finnish: Bible (1776)
Sillä minä olen sinun tykönäs, sanoo Herra, auttamassa sinua; ja teloitan kaikki pakanat, joihin minä olen sinut hajoittanut; mutta en minä sinua lopeta, vaan tahdon sinua kurittaa kohtuudella, ja en tahdo sinua peräti viattomana pitää.

Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־אִתְּךָ֥ אֲנִ֛י נְאֻם־יְהוָ֖ה לְהֹֽושִׁיעֶ֑ךָ כִּי֩ אֶעֱשֶׂ֨ה כָלָ֜ה בְּכָֽל־הַגֹּויִ֣ם ׀ אֲשֶׁ֧ר הֲפִצֹותִ֣יךָ שָּׁ֗ם אַ֤ךְ אֹֽתְךָ֙ לֹֽא־אֶעֱשֶׂ֣ה כָלָ֔ה וְיִסַּרְתִּ֙יךָ֙ לַמִּשְׁפָּ֔ט וְנַקֵּ֖ה לֹ֥א אֲנַקֶּֽךָּ׃ פ

WLC (Consonants Only)
כי־אתך אני נאם־יהוה להושיעך כי אעשה כלה בכל־הגוים ׀ אשר הפצותיך שם אך אתך לא־אעשה כלה ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך׃ פ

Jérémie 30:11 French: Darby
Car je suis avec toi, dit l'Eternel, pour te sauver; car je detruirai entierement toutes les nations ou je t'ai disperse; mais quant à toi, je ne te detruirai pas entierement, mais je te corrigerai avec mesure, et je ne te tiendrai point pour innocent.

Jérémie 30:11 French: Louis Segond (1910)
Car je suis avec toi, dit l'Eternel, pour te délivrer; J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, Mais toi, je ne t'anéantirai pas; Je te châtierai avec équité, Je ne puis pas te laisser impuni.

Jérémie 30:11 French: Martin (1744)
Car je suis avec toi, dit l'Eternel, pour te délivrer; et même je consumerai entièrement toutes les nations parmi lesquelles je t'aurai dispersé; mais quant à toi, je ne te consumerai point entièrement, mais je te châtierai par mesure, et je ne te tiendrai pas entièrement pour innocent.

Jeremia 30:11 German: Modernized
Denn ich bin bei dir, spricht der HERR, daß ich dir helfe. Denn ich will's mit allen Heiden ein Ende machen, dahin ich dich zerstreuet habe; aber mit dir will ich's nicht ein Ende machen; züchtigen aber will ich dich mit Maße, daß du dich nicht unschuldig haltest.

Jeremia 30:11 German: Luther (1912)
Denn ich bin bei dir, spricht der HERR, daß ich dir helfe. Denn ich will mit allen Heiden ein Ende machen, dahin ich dich zerstreut habe; aber mit dir will ich nicht ein Ende machen; züchtigen aber will ich dich mit Maßen, daß du dich nicht für unschuldig haltest.

Jeremia 30:11 German: Textbibel (1899)
denn ich bin mit dir - ist der Spruch Jahwes -, dich zu erretten. Denn mit allen den Völkern, unter die ich dich zerstreut habe, will ich es garaus machen, nur mit dir will ich es nicht garaus machen. Vielmehr will ich dich mit Maßen züchtigen; aber ganz ungestraft will ich dich nicht lassen.

Geremia 30:11 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché io son teco, dice l’Eterno, per salvarti; io annienterò tutte le nazioni fra le quali t’ho disperso, ma non annienterò te; però, ti castigherò con giusta misura, e non ti lascerò del tutto impunito.

Geremia 30:11 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè io son teco, dice il Signore, per salvarti; e farò una finale esecuzione sopra tutte le genti, dove ti avrò disperso; ma sopra te non farò una finale esecuzione; anzi ti castigherò moderatamente; ma pur non ti lascerò del tutto impunito.

YEREMIA 30:11 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena Aku adalah menyertai akan dikau, demikianlah firman Tuhan, hendak menebus engkau, karena sesungguhnya Aku kelak berbuat suatu keputusan dengan segala orang kafir kepadanya Aku sudah menghamburkan dikau, tetapi dengan dikau tiada Kuperbuat keputusan, melainkan Aku akan menyiksakan dikau dengan kadarnya dan tiada membilang akan dikau suci dari pada salah.

Ieremias 30:11 Latin: Vulgata Clementina
quoniam tecum ego sum, ait Dominus, ut salvem te. Faciam enim consummationem in cunctis gentibus in quibus dispersi te : te autem non faciam in consummationem : sed castigabo te in judicio, ut non videaris tibi innoxius.

Jeremiah 30:11 Maori
No te mea hei hoa ahau mou, e ai ta Ihowa, hei whakaora i a koe: ka poto rawa hoki i ahau nga iwi katoa kua whakamararatia atu na koe ki reira, otiia e kore koe e poto rawa i ahau; engari ka pakia koe e ahau, he mea whakarite marie atu, e kore a no hoki koe e tukua kia kahore rawa e whiua.

Jeremias 30:11 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For jeg er med dig, sier Herren, og jeg vil frelse dig; jeg vil gjøre ende på alle de folk som jeg har adspredt dig iblandt; bare dig vil jeg ikke gjøre ende på; jeg vil tukte dig med måte; men helt ustraffet vil jeg ikke la dig være.

Jeremías 30:11 Spanish: Reina Valera 1909
Porque yo soy contigo, dice Jehová, para salvarte: y haré consumación en todas las gentes entre la cuales te esparcí; en ti empero no haré consumación, sino que te castigaré con juicio, y no te talaré del todo.

Jeremías 30:11 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque yo seré contigo, dice el SEÑOR, para salvarte: y haré consumación en todos los gentiles entre los cuales te esparcí; pero en ti no haré consumación, sino que te castigaré con juicio, y no te talaré del todo.

Jeremias 30:11 Portuguese: Bíblia King James Atualizada
Porquanto Eu sou contigo para te salvar!”, afirma Yahweh. “Destruirei por completo todas as nações entre as quais Eu mesmo te espalhei. A ti, entretanto, não exterminarei, mas certamente te castigarei com medida justa. Ora, de modo algum te livrarei do teu merecido corretivo.

Jeremias 30:11 Portuguese: João Ferreira de Almeida Atualizada
Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar; porquanto darei fim cabal a todas as nações entre as quais te espalhei; a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida justa, e de maneira alguma te terei por inocente.   

Ieremia 30:11 Romanian: Cornilescu
Căci Eu sînt cu tine, zice Domnul, ca să te izbăvesc; voi nimici pe toate neamurile printre cari te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici; te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit.``

Иеремия 30:11 Russian: Synodal Translation (1876)
ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя: Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю; Я буду наказывать тебя в мере, но ненаказанным не оставлю тебя.

Иеремия 30:11 Russian koi8r
ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя: Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю; Я буду наказывать тебя в мере, но ненаказанным не оставлю тебя.[]

Jeremia 30:11 Swedish (1917)
Ty jag är med dig, säger HERREN, till att frälsa dig. Ja, jag skall göra ände på alla de folk; bland vilka jag har förstrött dig; men på dig vill jag icke alldeles göra ände, jag vill blott tukta dig med måtta; ty alldeles ostraffad kan jag ju ej låta dig bliva.

Jeremiah 30:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't ako'y sumasaiyo sabi ng Panginoon upang iligtas kita: sapagka't gagawa ako ng lubos na kawakasan sa lahat na bansa na aking pinapangalatan sa iyo, nguni't hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan sa iyo; kundi sasawayin kita ng kahatulan, at walang pagsalang hindi kita iiwan na walang parusa.

เยเรมีย์ 30:11 Thai: from KJV
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะเราอยู่กับเจ้าเพื่อช่วยเจ้าให้รอด เราจะกระทำให้บรรดาประชาชาติทั้งสิ้นถึงอวสาน คือผู้ซึ่งเราได้กระจายเจ้าให้ไปอยู่ท่ามกลางเขานั้น แต่ส่วนเจ้าเราจะไม่กระทำให้ถึงอวสาน เราจะตีสอนเจ้าตามขนาด และด้วยประการใดก็ตามเราจะไม่ปล่อยเจ้าโดยไม่ลงโทษ

Yeremya 30:11 Turkish
Çünkü ben seninleyim,
Seni kurtaracağım› diyor RAB.
‹Seni aralarına dağıttığım bütün ulusları
Tümüyle yok etsem de,
Seni büsbütün yok etmeyecek,
Adaletle yola getirecek,
Hiç cezasız bırakmayacağım.›

Gieâ-reâ-mi 30:11 Vietnamese (1934)
Ðức Giê-hô-va phán: Vì ta ở cùng ngươi đặng giải cứu ngươi. Ta sẽ diệt hết các nước mà ta đã làm cho ngươi tan lạc trong đó, nhưng ngươi, thì ta không diệt hết. Ta sẽ sửa phạt ngươi có chừng mực, song chẳng hề để cho ngươi khỏi hình phạt.

Jeremiah 30:10
Top of Page
Top of Page